Anmälan eldstad

När det är en nyinstallation av eldstad med rökkanal är saken tämligen klar, då är det i . Följande arbeten kräver en anmälan : nyinstallation av rökkanal eller skorsten. I den är guiden går vi igenom vad du behöver tänka på om du du ska installera eldstad eller rökkanal. Bilagor som behövs i din anmälan. Anmälan skickas till bygglovavdelning.

För att installera en eldstad eller rökkanal måste du lämna in anmälan till oss på kommunen.

I vissa fall krävs anmälan även för att ersätta en befintlig eldstad. Innan den får tas i bruk krävs även ett . Vid installation av eldstad ska en anmälan göras till byggnadskontoret. När du ska installera en eldstad måste du anmäla detta till Gävle kommun.

Inlämnad anmälan leder till att sökanden får ett Startbeske varefter installationen av . Du måste alltid göra en anmälan innan du installerar eldstad , braskamin, kakelugn eller öppen spis , och numera även kassett eller insats. Så här går du till väga när du ska installera en eldstad. Instruktioner från anmälan och kontrollplan till slutbesked.

Ska du installera en kamin eller kanske riva en bärande vägg? Då behöver du anmäla ditt arbete till kommunen och få . Vill du installera eller ändra en eldstad eller rökkanal? Om du gör anmälan via blankett går det bra att skanna in den och mejla in anmälan. Här anmäler du installation och ändringar av braskamin, eldstad eller. Här kan du läsa om vad som krävs före . Om du ska installera ny eller väsentligt ändra eldstad eller rökkanal tänk på att det är en anmälningspliktig åtgärd.

Exempel på väsentliga ändringar som är . Checklista anmälan för Installation av eldstad på en- och tvåbostadshus. Att installera en kamin , spiskassett, annan eldstad eller ny rökkanal kräver anmälan. Anmäl om att installera eldstad via vår e-tjänst. E-tjänsten underlättar för dig att få med alla handlingar.

Sedan ska du få ett startbesked innan installationen eller . Annars ska du istället göra en anmälan. Funderar du på eldstad , som exempelvis kakelugn eller kamin i din bostad? Se till att göra en anmälan innan du börjar bygga! En anmälan krävs för installation av eldstad och skorsten.

Bygglov kan krävas om installationen innebär en fasadändring då rökkanalen dras utanpå fasaden.

Om du vill installera en ny eldstad , exempelvis braskamin eller öppen spis , och skorsten eller rökkanal, måste du göra en anmälan till bygglovsenheten i . En installation av eldstad eller rökkanal kräver en anmälan. Information enligt personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifter i blanketter hanteras enligt lagen om . Du behöver göra en anmälan för.

Detta gäller för alla typer av byggnader. Vanligtvis behöver kommunens enhet plan och bygg få in en ifylld och undertecknad .