Ansöka om bygglov

Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Om du vill kan du börja med att ansöka om ett förhandsbesked för . Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggna bygga till eller göra. För att underlätta bygglovsprocessen har vi tagit fram en broschyr som ger en överblick över hur man går tillväga för att ansöka om bygglov.

När du ska bygga kan du behöva söka bygglov eller göra en. Här hittar du alla blanketter du kan behöva när du ska ansöka om lov eller göra .

Om det behövs en kontrollansvarig så ska du föreslå en sådan. Ansök om bygglov enkelt via vår e-tjänst. Om du inte har e-legitimation kan du ansöka via en blankett istället. En ansökan om bygglov , rivningslov eller marklov ska vara skriftlig och.

Du får ett meddelande om att din ansökan är fullständig så fort stadsbyggnadskontoret . Blanketter om bygglov och anmälan för anmälningspliktiga åtgärder enligt PBL. Om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område kan du behöva ta ställning till om det är ett förhandsbesked eller bygglov som ansökan skall avse. Du behöver ansöka om bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller vid en väsentlig.

Om ansökan är ofullständig, kan bygg- och miljönämnden kräva att . Om du har skyddad identitet behöver du ansöka via blankett. I de flesta fall då du avser att bygga nytt, bygga till eller sätta upp skylt måste du ansöka om bygglov. Här kan du läsa mer om bygglov , rivningslov, marklov, anmälan och. Det krävs även bygglov för väsentlig ändring exempelvis av en byggnads användning från bostadshus till kontor.

Bygglov behövs för ny-, om – och tillbyggnad. Du ansöker om bygglov genom att fylla i våra ansökningsblanketter samt bifoga ett. Vill du bygga ett nytt hus eller bygga till en byggnad så att den blir större behöver du ansöka om bygglov. Men även andra ändringar av en byggnad kan kräva . Underskriven ansökningsblankett och ritningar i Aformat, lämnar du in A Aeller Aska dessa vara vikta . Du måste anmäla till oss vem som är kontrollansvarig vid ansökan om bygglov eller anmälan. Vid enklare ärenden krävs oftast ingen kontrollansvarig.

Att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar, till exempel . Du kan ansöka om bygglov via e-tjänsten Mittbygge eller via manuella blanketter. I bygglovet prövas bland annat utformning och . Hjälp för dig som behöver bygglov. Du hittar bland annat mer om vad ett bygglov är, om du behöver det och hur du gör för att ansöka.

Framöver kommer du även att kunna följa dina ärenden online. Tanken är att detta ska underlätta kommunikationen och kontakten med . Blankett för ansökan om lov länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster . När behöver jag ansöka om bygglov ? Ska du till exempel bygga ett uterum, murar eller plank kan du behöva bygglov för det. Vid ansökan om bygglov krävs följande handlingar: Ansökningsblankett, ifylld och underskriven.

En situationsplan i skala 1:5med.