Avstand mellom lekter tak

Ser man på anvisningen til Zanda, så er avstanden ved raft 380mm. Så runder vi av for å få helt antall lekter , ellers ville det blitt vanskelig. Jeg skal snart til å legge takstein (betong) på et nytt tak.

Avstand mellom sperrene bør ikke overstige standardbredden på cm. Bruker man dagens standard på sløyfer og lekter , vil taket fort bli 3-cm.

Dette må vurderes fra tak til tak , ut i fra bl. Start med å kontrollere undertaket. Det er viktig at undertaket er tett og fritt for. Her får du en enkel guide til hvordan du legger nytt tak med Verform Trapesplater. Til innfesting av lekter anbefaler Verform, i henhold til retningslinjer fra SINTEF.

Et tett tak beregnes og konstrueres som ethvert annet tak. Dette gjelder ikke stolper og lekter , som er solide nok. Dragerne eller bærebjelkene må tilpasses avstanden mellom stolpene.

Maksimal avstand mellom skrueradene er m. Montering av sløyfer og lekter. Lektedimensjon og avstand mellom lektene er avhengig av stør. Undertak og eksisterende lekter må også være hele. For å sikre luftsirkulasjon mellom undertaket og taksteinen.

Video fra Skarpnes som viser deg hvordan man legger lekter på tak. Byggmax tips, Legg tak ( del 4). FORDELING AV LEKTER INNE På TAK FOR ZANDA OG MINSTER. Avstanden mellom overkant nest nederste lekt og overkant øverste lekt.

Høyden på mønekammen er avhengig av takfallet og hva slags lekter og sløyfer som blir brukt. De øvrige lektene fordeles med jevn avstand over resten av taket. Decra- tak er konstruert for å tåle alle slags påkjenninger fra naturkreftene.

Normalt vil avstanden mellom nest øverste- og øverste lekt bli mindre enn. Bør ikke være noe stort problem da lekter skal skrus på tvers av. Man måler altså ikke mellomrommet mellom lektene, men avstanden fra midt . Det kan legges Skarpnes enkelkrum takstein fra 15° tak.

Nest nederste lekte festes slik at avstanden mellom øvre.

Spikerne skal skytes i overlappen mellom de to platene og inn i lekten.