Bärläkt avstånd

Bärläkt : sågat 25xmm av lägst sort G4-2. Formel för att beräkna placering av bärläkt. R = avstånd från panelkant till nedersta bärläkt , mm. Nedersta bärläkt monteras på högkant.

Mindre avstånd rekommenderas för tak med mindre lutningar.

Rekommenderat max avstånd för strökläkt är 6mm cc (centrum till centrum). De horisontella läkt som takpannorna vilar på kallas för bärläkt. Min avstånd för Benders betongtakpannor är. Vid lägre taklutning än 22°. Sen känner jag inte till hur ditt tak är.

Fast avstånd bärläkt med Vittinge? Råspont eller bara bärläkt ? Vid brantare taklut minskas avståndet något så att nockpannan.

Minsta avstånd för betongtakpannor är 3mm, max 3mm. Om du ska lägga tegelpannor på brant läkt lagras pannorna på detta sätt. För att underlätta att övrig bärläkt kommer på rätt avstånd , tillverkar du en mall med . Dessutom kan man få ett plåttak som på avstånd liknar tegel.

Avstånd uk takfot ök första bärläkt mm. Mellan övrig bärläkt och upp till taknocken bör c – avståndet däremot vara 5mm för att . Planera utsättning av strö- och bärläkt så att kapning av pannor undviks. Mät avståndet mellan nederkanten på panna och panna 11.

I följande monteringsanvisning har. Börja med att riva bort det gamla taket, takpannor, bärläkt och ströläkt bör rivas bort. Skruvning görs då normalt i varannan bärläkt , dvs.

Hänsyn måste även tas till rådande snölast vilket kan betyda att. Byggmax ger dig tips och råd på hur du lyckas med att lägga tak, detta är del tre där du ska spika strö och. Används som vanligtvis som strö och bärläkt till tak.

Ströläkten ska monteras från tacknock till takfot med ett cc (centrum till centrum) avstånd på max 6mm. C-måttet är avståndet från sida nockbräda till överkant .

Fäst bärläkt 25xmm med trådspik 75xmm i varje ströläkt. Exklusiv kan läggas på de flesta typer av tak. Längdskarv ska göras i profilsteg över läkt och skruvning sker genom båda.

Fäst med en spik i upptill i varje läkt.