Bensaltensid dosering

Den nya generationen medel mot alger, svamp, mögel, mossa, påväxt och lavar är bara utspädd bensaltensid (bensalkonklorid). I princip alla vattenbaserade bygnadsmaterial kan skyddas med en enkel inblandning av bensaltensid. Bensaltensid är svamphämmande (fungicid) och . Går detta Undermedel att blanda i fasadfärg för att slippa påväxt måntro? Efteråt sprayat med bensaltensid utspädd 3dl till 5l vatten.

Låt lufttorka och upprepa appliceringen då alger återkommer.

Har kembehållaren en ställbar dosering ställs denna på Max, är den inte ställbar blir blandningen rätt ändå. Mossa på tak är ett relativt vanligt problem bland Svenska husägare. Toxicitet vid upprepad dosering och specifik organtoxicitet (upprepad exponering ). Boka oss för en takbehandling med Grönfri.

Vi besiktigar ditt tak helt kostnadsfritt och du får en offert på vad jobbet kostar. Fördelen med bensaltensiden är att det är . Första gången jag behandlade taken grovrengjorde jag först taken med en högtrycksputa från den värsta . Problemet för vissa är det där med dosering och att man inte har rätt . BENSALTENSID för växtbehandling och algkontroll på trädgårdsgångar.

Tackar- hittar dock inget om dosering vid praktisk användning. Ställ högstryckstvättens keminställning på max. Spruta i kemläget, annars kan inte högtryckstvätten få med medlet i rätt . Dock i en mycket starkare dosering – en produkt och en dosereing tar allt . Sedan låter man det regna bort, tar minst ett år. Mer tips här järnsulfat mossa dosering. Missfärgar inte och etsar inte på fönsterrutor.

Rengöringsmedel med inställd doseringsejektor. Koppla till vattenslangen och du får rätt dosering. Fungerar utmärkt i temperaturer från 0-150°C. Vill Du veta detaljer Klicka Här järnsulfat mossa dosering. Fulstopp undantaget som är samma . Klicka här nu för mer tips järnsulfat mossa dosering.

Vill man döda alla alger, kan man tillsätta bensaltensid. Rekommenderad dosering är ml koncentrat för liter kolsyrat vatten, eller efter egen smak. Dosering 2-gram per liter jäsning, beroend.