Brandklass ei30 tak

Brandklass REI, Lägenhetavskiljande. BRAND- OCH LJUDISOLERING AV VÄGGAR, BJÄLKLAG OCH TAK. Lämnade in ritningar på ett garage till stadsbyggnadskontoret och det var viss förvirring hur jag behövde uppfylla brandklass EI30. Anslutande material till fog.

Ett isolerat tak bör ha brandmotstånd minst EI 30.

Alla skarvar i inre lag ska vara . Invändiga tak – och väggytor skall ha ytskikt som ej är lättantändliga, lägst brandteknisk klass -sdvilket. Denna konstruktion uppfyller brandklass EI30. EI 60) och vara försedda med tändskyddande beklädnad. Montage längs rillor, Montage tvärs rillor.

Norgipsskivorna skyddar konstruktionen mot . Ventilationsöppningarna utgör öppningar i EI-avskiljningen . Yttervägg i brandklass EI utförande, mm stenull, plastfolie,.

Vid krav på brandklass EI och EI krävs det att bägge skivlag fullskruvas. Vid brandklass EI fullskruvas båda lagen med gipsskivor i tak. Gyproc Gipsskivor vid brandklass EI , 6mm på vardera sida om . Inspektionslucka 150x1mm, brandklass EI30. Avsedd för montering i vägg och tak där man har behov av en öppn.

Lucka för konstruktioner med två lag 1mm Gyproc gipsskivor. Fylld med mm brandskyddande . INSPEKTIONSLUCKA BRANDKLASS EI30. Sektion avseende grund och stomme. Trapphus Trska utformas med avskiljande konstruktion så att brand- och.

PIR isolering i valfri kulör och profil. PIR är framtidens isoleringsmaterial i väggar och tak. Skena Gyproc SK som kantprofil. Luckan har samma utseende som standardluckan.

Material: Galvaniserad plåt. Ramen fästs i vägg och tak med klämfästen. Vägglucka med mm stenullsisolering.

Ej godkänd att monteras i tak , öppningsnyckel 1mm ingår. Lucklåsning med spanjolett ASSA 865K .