Brandskyddskontroll företag

Företagsinformation för brandskyddskontroll i Sverige med adresser, telefonnummer, öppettider, årsredovisningar, nyckeltal och befattningshavare. Ett företag eller en organisation har ett tydligt ansvar för att upprätthålla en god. Vi får många frågor från våra kunder om sotning och brandskyddskontroll. Arbetsgivaren har huvudansvaret för att arbetsmiljöarbetet på företaget bedrivs systematiskt.

Vi hjälper Er med att skapa dom rätta förutsättningarna. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om sotning och brandskyddskontroll enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps .

Du får inte kontrollera ditt eget brandskyd utan behöver anlita ett företag. Här på vår webbplats finns råd och tips om hur man ska uppfylla sin del som företag eller organisation. Brandskydd och säkerhet på företag och arbetsplatser. Kommunen ansvarar för att brandskyddskontroll utförs på det som enligt Lag om skydd mot olyckor ska rengöras (sotas).

Som företag , organisation, fastighetsägare, eller liknande har du ett flertal skyldigheter i. Kommunens skyldighet att bedriva sotning och brandskyddskontroll. Certifierad besiktningsfirma för brandskyddsanordning enl. Kontor finns i Piteå, Skellefteå, Umeå.

Verksamt från Kiruna i norr. Upphandling av företag för brandskyddskontroll gäller i följande kommuner: Dandery Lidingö, Solna, Sundbyberg, Täby, Vallentuna och . En brandskyddskontroll måste utföras och får endast utföras av leverantör som är utsedd av. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Det gör det företag som via upphandling har fått i uppdrag av oss att sköta.

Sotning innebär två separata uppgifter: sotning samt brandskyddskontroll. På Lidingö har följande två företag utsetts. Avgifter för sotning och brandskyddskontroll bestäms av kommunfullmäktige i kommunen där fastigheten ligger. För att undvika brand och förebygga skador på människor, egendom och miljö, enligt lagen om.

Skurups kommun har upphandlat tre företag som för kommunens räkning kommer erbjuda invånarna sotning och brandskyddskontroll. Det är upp till var och en . Vi erbjuder totallösningar för såväl kommun som privatperson och företag. Utöver lagstadgad sotning och brandskyddskontroll , på uppdrag av Enköping och . För att utföra brandskyddskontroll och sotning upphandlar brandförsvaret.

Taxorna för sotning och brandskyddskontroll fastställs av respektive . Här hittar du kontaktuppgifter till de företag som sotar i Nyköping, Oxelösun Trosa och. Både sotning och brandskyddskontroll är en viktig del i arbetet med att . Förteckning över företag med personal behörig för årlig brandskyddskontroll i enlighet med SBF 127.

TFF kan inte garantera att samtliga uppgifter i .