Brandskyddskontroll fritidshus

Från första januari gäller några nya regler för sotning och brandskyddskontroll. Reglerna gör det billigare för villaägare och lite dyrare för . Brandskyddskontroll av eldstad och skorsten ska genomföras med en viss regelbundenhet. Regionen ansvarar för att brandskyddskontroll utförs på det som enligt lagen.

Eldning sker för ett enskilt hushålls behov och eldstaden inte är den primära källan för matlagning eller om eldstaden är belägen i ett fritidshus.

En av de vanligaste orsakerna till bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning och brandskyddskontroll förebygger dessa bränder. Vi utför jobben efter midsommar fram till skolstarten, för att folk förhoppningsvis är i sina fritidshus då och ska slippa åka en extra vända. Sotning är därmed en viktig del i arbetet med att förebygga . Frister för brandskyddskontroll.

Taxor för sotning och brandskyddskontroll. Fritidshus ( Antal minuter x öre) 2x 6öre. Inställelse för utförande av brandskyddskontroll.

Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som . Enligt lag är du som fastighetsägare skyldig att se till att sotning och brandskyddskontroll genomförs. Antingen genom att låta den kontrakterade sotaren göra det . Idag har matlagningen flyttat till köket men många villor och fritidshus har braskamin, öppen. Själva arbetet med brandskyddskontroll och sotning utförs av de . För brandskyddskontroll tillämpar vi MSB:s frister. När sotningsdistriktet har fått en anmälan om en eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll. Detsamma gäller normalt för lokaleldstäder som finns i fritidshus.

Första objekt som skall kontrolleras. För varje tillkommande objekt. En brandskyddskontroll har till uppgift att upptäcka fel och brister i en eldstad.

En tredjedel av alla bränder i villa, radhus och fritidshus är eldstadsrelaterade. När brandskyddskontroll och sotning görs vid samma tillfälle . Syftet med införandet av brandskyddskontroll är att man i ett tidigt skede skall kunna upptäcka fel. Läs om hur sotning och brandskyddskontroll går till, tidsfrister och avgifter. Tidsintervaller för brandskyddskontroll.

Utdrag ur gällande taxa för brandskyddskontroll i Oskarshamns Kommun.

Vi utför brandskyddskontroll för att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister som. För att de längre intervallerna för fritidshus ska få tillämpas får ingen. Många bränder är relaterade till eldstäder och skorstenar så sotning och brandskyddskontroll behöver ske regelbundet för att förebygga och minimera risken för .