Bygga mur i slänt

Du kan resa en mur överallt där du vill undvika att marken rör sig. Men det är viktigt att muren utförs på. Går du i tankar på att bygga en stödmur på tomten?

Om du bygger din mur för att ta upp höjdskillnader på tomten kan det vara värt att fundera . En mur kräver ofta bygglov, oavsett om den är fristående eller har en jordfylld.

Det är inte alltid en stödmur behövs och alternativet är att göra en slänt. Vi har på baksidan av vårt hus en hög brant slänt som består av i princip bara sand. Jag tänker därför att det vore fint att bygga en eller ett par . Våra projekt har tendens att . På vår tomt hade vi tidigare en cirka meter lång slänt.

Det var svårt att hitta på något bra sätt att hålla den i ordning. Muren kan också öppna upp och skapa möjligheter på svårtillgängliga tomter, genom till exempel terrasseringar och planteringar som ger liv åt en slänt , samt . Bygg en mur av natursten i trädgården.

Tips om hur du ska göra och vad du bör tänka på när du ska bygga en mur av sten. En stödmur som är upp till en meter kan man ganska enkelt bygga själv. I en slänt måste man ofta bygga stödmurar för att kunna anlägga . Jämfört med häcken kräver en mur ingen skötsel. Det är enklare än du tror att bygga en dekorativ trädgårdsmur i betongblock. Vill du bygga högre mur måste du anlita . I detta videoklipp visar vi er hur man bygger en mur med Finjas gränslös element.

I stället för slänten byggdes en mur i stål mot grannens tomt (som ligger något högre än vår). Före: en misskött slänt , några trasiga odlingslådor och en mur som höll på att rasa. Hur fungerar det att bygga en mur av stål? Vi hade bestämt oss för att ha en mur som var meter hög, men i och med att den nedersta raden ligger under marknivå blev muren, med det . En vackert murad mur omvandlar Er trädgård på ett ögonblick. Keystone-murar förvandlar du smidigt en trist slänt till en användbar yta med . Helt enkelt gräva bort slänten och gjuta upp en mur.

Bygga små platåer med hjälp av telefonstolpar. Här hittar du inspiration och inredningsidéer till ditt hem för slänt. Det skulle vara snyggt att bygga upp en mur i gränsen mellan slänt och gräsmatta, men det.

Här har vi valt att bygga en blockstensmur av betong.