Bygge platting regler

Jeg har begynt å bygge en platting på 47mog som er under 50cm høy. Hvordan er reglene for dette og har jeg tabbet meg ut siden jeg ikke . Planlegger du å bygge terrasse eller platting ? Det er flere ting du kan bygge på eiendommen din uten å søke kommunen først. Sjekk om du kan bygge terrasse uten å søke.

Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt.

Pass på disse fellene i de nye reglene. Se hva du kan bygge uten søknad her! Med en velplassert platting kan du utvide bruksområdet av tomta, enten det er hjemme eller. Vi viser deg hvordan du går frem for å bygge platti.

Det vil bli mulig å bygge garasje eller uthus på inntil kvadratmeter uten å sende søknad til kommune eller varsle naboer. Les mer om dette under tilbygg. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for.

Du må også søke hvis du ønsker å bygge innenfor byggegrenser langs sjø og vassdrag.

Sjekk alltid reglene i kommunen der du bor. En terrasse skal, lik alle andre byggetiltak, som hovedregel være meter fra nabogrense. Det kan imidlertid i mange . I denne episoden av Hjemmefikserne viser Sigurd Sollien deg hvordan du bygger platting. Skal du bygge platting kan du her lese om regler for bygging, samt priser på platting.

La deg inspirere og gjør deg klar til å nyte lange sommerdager. Vær oppmerksom på at en ny terrasse er meldepliktig, men hvorvidt du kan levere forenklet byggeanmeldelse avhenger av størrelsen . VG har hentet inn informasjon om gjeldende regelverk for hva du står fritt til å bygge på din egen eiendom – og hvilke forskriftsendringer som . Dette kan du bygge uten å sende nabovarsel. Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et meter høyt gjerde på tomtegrensen eller et 50 . Begge bestemmelsene oppstiller vilkår for at reglene skal komme til. Når du skal bygge terrasse eller veranda er det tre ulike kategorier som er. Reglene om avstand til nabogrense gjelder derfor heller ikke.

Min nabo har satt opp blant annet platting som er over m høy og skal i tillegg. Er det noen regler som gjelder her, eller kan de bygge fritt? Direktoratet for byggkvalitet.

Planert avsats for uteopphol med eller uten platting av ulikt materiale og.

Et tilbygg er et bygg som settes opp ved siden av et eksisterende bygg ,. Dette er terrasser som er minst meter fra nærmeste bygning. Da følger terrassen de samme reglene som gjelder for frittliggende bygninger. Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som. Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke,. Med de nye reglene kan du blant annet bygge følgende uten å søke, . Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge , men du får også mer ansvar.

Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd . Fra januar vil takstmannen sammenligne boligen opp mot tidligere godkjente tegninger. Da vil ulovlige endringer lettere bli oppdaget.