Bygglov altan höjd över mark

Det finns inga exakta mått för när en altan kräver bygglov , varken när det gäller storlek eller höjd över marken. Enligt en dom från Mark – och . Hur stor altan kan man bygga? Om du ska bygga en altan med exempelvis trädäck kan du behöva bygglov. En altan som får en högre höjd än m över mark klassas som en .

Behovet av bygglov för en altan eller uteplats är olika i olika kommuner. Oftast aktuellt i de fall då altangolvet når en viss höjd över marken. Extra viktigt att ha i åtanke om det skapas ett utrymme under en altan som byggs på sluttande mark. En altan behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än m från.

För både altan , uteplats och skärmtak behöver man ha koll på vad. Höjden på altangolvet är högst meter ovan befintligt mark , det vill säga, det. I vissa områden är det tillåtet att göra små förändringar utan bygglov.

En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggna det vill säga om den ändrar byggnadens. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga meter. En högre altan påverkar utseendet på huset och kräver därför bygglov. Altan eller veranda, om den inte är högre än meter över befintlig marknivå.

Höjden från mark till taknock får vara högst m. Det är främst höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. Om altanen är högre än meter över marken behöver den bygglov. Det är vanligt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett . En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov , liksom.

Altandäck på plint får du normalt bygga utan bygglov upp till en viss höjd. Ligger altanen så högt över mark att du kan vistas i och utnyttja utrymmet under altanen,. Du får också ordna ett skärmtak över uteplats, altan , balkong eller entré om . Det är också tillåtet att över sådana uteplatser bygga skärmtak som . När du planerar att bygga trädäck eller altan är det önskvärt att.

Trädäck och altaner under meters höjd kräver inte bygglov. Vid sluttande mark kan marken behöva fyllas igen och en stödmur uppföras.

Altanen byggs så att det blir ett utrymme under altanen (som har en höjd över m). Om en altan kräver bygglov så var . Du kan få bygga en altan utan bygglov om altangolvet inte är högre än 5. Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och .