Dränera hus som står på berg

Har ett vinkelträhus på murad krypgrund som står direkt på sluttande berg. Nu lutar berget fel på ena sidan av huset så det rinner in mot huset. Måste jag verkligen dränera ? Att tänka på när du ska dränera hus på berg – Husgrunder.

Att dränera en husgrund som står på berg har sina utmaningar.

Problemet är ett sluttande berg mot ena långsidan där vatten tränger på. Hur man än bär sig åt finns det små sprickor i berget där vatten kan tränga in . I hus med källare och där grunden står direkt mot en tät jordart, till exempel blålera, eller direkt mot berg är dränering särskilt viktigt. Ett hus på Tjörn mellan berg , där allt vatten ska rinna förbi och där det var svårt att gräva. Inte nog med att det stack in ett berg i ena hörnet av källaren, i berget fanns dessutom en spricka.

Lösning blev att täta först och sedan dränera. Jag har egentligen inga problem med förhöjda grundvatennivåer, då huset ligger. Dräneringsbehovet skiftar beroende på var huset står.

Här får du bra tips om dränering och vad du bör tänka på när du ska dränera och. Står huset på dessa jordtyper passerar vattnet gropen i maklig takt, vilket . Svar på frågor om dränering av krypgrund och torpargrund. Jag har dränerat runt grundmuren men det står fortfarande vatten i mitten av krypgrunden. I samband med dränering utför vi även spräckning av sten och berg.

När det gäller äldre hus står dessa ofta på en stengrund (se bild nedan). Har en stuga som står på plintar på berg. Under halva stugan finns en grop som det samlas vatten i. Korsvirkeshus står på liknande grun det räcker med en bärande grundsten för. En vanlig syn i källaren när det är hög tid att dränera om. Dagvattnet har suttit igen på utsidan av huset i Hässelby, så att plattan har sugit upp vattnet i väggen.

Tyvärr kan vi inte lägga EssDrän-pipor, eftersom husgrunden står på berg. Det finns många olika råd om detta, vissa säger att en dränering. Grund (husgrund eller fundament) är den del av en byggnad som står mot markytan. Alla typer av grundläggning har historiskt orsakat fuktproblem och sjuka- hus.

Den blöta sommaren har aktualiserat problemet med mögel och dålig lukt på grund av fukt under hus byggda med kryp- eller torpargrund.

Vi ska dränera om en grund pga av att platonmattan vändes åt fel håll vid. Huset står på berg och det verkar vara sprängt på vissa ställen. Vi ger räkneexempel på pris för dränering där du får se kostnad för både arbetet och för.

Totalt pris för dräneringen av ett hus på meter vägg blir då alltså . För att hålla fukten borta kan man låta dränera huset , sätta in pump och. I alla fall om man får tro på Hans Berg , från Stockholm, som är på . Man kan också forma terrängen och dränera så att den bättre motsvarar de krav som ställs. Markområden med berg har bäst bärighet men kan kräva omfattande sprängningar.

Bakom Svenskt Trä står svensk sågverksindustri. Planera efter nivåkurvorna istället för att spränga bort miljontals år gamla berg. Vid platta på mark är en val utförd dränering med kapillärbrytande material extra viktigt. Plintgrund innebär att huset står på pelare. Jag vet t ex att jag inte vill bo i ett hus som står på annat än berg.

Genom att gräva runt huset och dränera och tilläggsisolera blir alla hus. Vi bor i ett gammalt hus som står på gammal krypgrund.