Dränering torpargrund

Svar på frågor om dränering av krypgrund och torpargrund. Vi har bott här i ett halvår och nu gör vårsolen att man har fler timmar. Hur nödvändig är dränering under krypgrund. Dränering av torpargrund – Rasrisk?

Den vanligaste anledningen till dränering är för att skydda husgrun krypgrund , torpargrund eller källare mot mögel-, fukt- och vattenskador . Hej, Vi bor på västkusten i ett hus byggt på en klippa ( torpargrund i sutteräng).

Det vi i nybyggda hus kallar torpargrund har funktionsmässigt ingenting gemensamt med den. Av denna anledning lägger man en s. Kanske är det istället ett fuktskydd som ska till i stället för dränering. Den blöta sommaren har aktualiserat problemet med mögel och dålig lukt på grund av fukt under hus byggda med kryp- eller torpargrund. Hur nära knutarna vågar jag gräva för min dränering ? Hur djupt behöver jag gräva.

Vi brukar skämta om att vi köpte huset utan golv! Vi visste att det var fukt i golvkonstruktionen och att vi ganska snart skulle vara tvungna att ta upp golvet och .

Ja, varför skulle det inte gå? Att ha berg i sin krypgrund eller torpargrund kan ställa till det ordentligt för en husägare. Penthon ger dig några goda råd om hur du skall hantera din grund med . Har du krypgrund så kommer fuktlasten mot grundmuren troligtvis att minska vid en dränering. När fuktlasten minskas av en fungerande dränering kommer . Krypgrund kallas ibland felaktigt för torpargrund , vilket är den äldre benämningen på.

Dock skiljer sig dagens krypgrund på några punkter väsentligt från den gamla. Allt du behöver veta om dränering. Information om priser, energibesparing och hur du tar in informerade offerter. Att dränera betyder att man behöver ett. Vi utför dräneringsarbeten på vanlig husgrun krypgrund , torpargrund , . Vad kostar då en dränering ? Först måste vi dela upp kostnaden i materialkostnad och arbetskostnad.

Enkla beskrivningar om hur fukt uppträder runt huset, vad en dränering är och består av. Torpargrunden blev med dessa föränd- ringar det vi idag kallar Krypgrund. Resterande delen av fasaden vilar på synbar torpargrund på denna sida.

Om det inte finns någon befintlig dränering runt huset, kan även Sydvac erbjuda vår vakuumschaktningsmeto vilken innebär att trädgården inte skadas.

Kategori Markarbeten, dränering , grus, enskilt avlopp Underkategori Annat behov, se övriga upplysningar Projektets adress Fläderbärsstigen . Bor du i Östersund och behöver hjälp med dränering , sanering eller annat markarbete? Bor du i Flen och behöver hjälp med dränering , sanering eller annat markarbete? Medan den gamla typen av torpargrund höll fukten borta genom liten. En krypgrund byggs statiskt sett upp på samma sätt som plintgrunder.

Grunden är helt inbyggd men är ventilerad via öppningar.