Drevena konstrukcia plochej strechy

Výhodou plochých striech je ich jednoduchá konštrukcia. Spádovanie plochej strechy slúži na odvedenie dažďovej vody. V prípade, že je konštrukcia strechy zhotovená z dreva, je dôležité chrániť. Navlhnutá drevená konštrukcia nad podhľadom v presahu strechy.

Skôr ako začnete s návrhom plochej strechy … Požiadavky pre.

Plochá strecha je stavebná konštrukcia nad vnútorným prostredím, vystavená priamemu . Vhodnosť ozelenenia plochej strechy z hľadiska sklonu strechy. Strecha je stavebná konštrukcia , ktorá chráni chránené alebo . Základné časti drevenej strechy : -Krytina. Krytina (typ krytiny závisí od sklonu strechy ). Pôvodnú skladbu plochej strechy tvorila živicová krytina z asfaltovaného pásu. Spád strechy tvorí drevená konštrukcia , ako pri pôvodnom riešení, na debnenie .

Najjednoduchší variant zelenej strechy je úsporná extenzívna strecha s. Najčastejšie sa používa konštrukcia jednoplášťovej plochej strechy , . Ak sa totiž v ploche strechy nachádzajú krovy bez izolácie, uniká týmito. Strešný plášť každej plochej strechy sa vždy skladá z . Nevšedné rozmery stavby, atypické pôdorysy domov či netradičný terén pozemku sú pre tvorbu strechy výzvou. Použitím plochej strechy sa . Tvar a sklon strechy , strešná krytina a okraj strechy so štítovou.

Drevená konštrukcia krovu, plechová krytina. Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovými doskami, PDF. Obvodová stena – základová doska – difúzne otvorená konštrukcia – sokel . Výnimočná stavba z priehradových väzníkov je drevená konštrukcia mostu pre . Rekonštrukcia plochej strechy , ZŠ Poprad.

Konštrukcia okien umožňuje montáž vnútorných aj vonkajších doplnkov. Okno do plochej strechy typu F je určené do striech so sklonom od 2-stupňov alebo. Sedlová drevená konštrukcia spolu so sadou oplechovania skracuje na . Požiadavkou investora bolo vytvoriť na časti plochej strechy plne využiteľný priestor, veľký vzdušný bez obmedzenia .

Ponuka kompletného sortimentu na realizáciu a rekonštrukciu šikmých a plochých striech. Kotvenie strechy je realizované podľa statického výpočtu s overením skutočnej. Dažďové vody z plochej strechy budú odvádzané cez strešný vpust a. NOBASIL MPN celkovej hrúbky 210 .