Godkända fönsterlås

Montera godkända lås på alla fönster som nås från marken (fyra meter från marken) eller där tjuven kan arbeta utan större risk för upptäckt. Med godkänd i denna broschyr avses en produkt som är provad och. Ta del av våra tips här: Låsguiden av ASSA OEM . Ett godkänt lås kännetecknas bland annat av att det låses. Med sitt enkla montage och sin diskreta design lämpar det sig väl för gör-det-självaren och .

Liksom alla andra lås kommer fönsterlås av olika kvaliteter och med olika grad av säkerhet. Välj alltid ett lås som är godkänt av försäkringsbolagen, så vet du att . Vanliga begrepp för dörrar, dörrlås och fönsterlås. Det kanske vanligaste begreppet för lås till entrédörrar är godkänd låsenhet.

Låset kompletteras med valfri oval standardcylinder oavsett fabrikat. Låscylinder anpassas lämpligen till befintlig låsning. Testat av SSF, godkänt enligt Svensk .

Godkända fönsterlås eller annan fönsterförsegling kan. Tillför extra säkerhet till hemmet! Bilden visar utåtgående fönsterlås. Alla godkända Assa-produkter har en märkning med en röd triangel på.

Tänk på att köpa ett godkänt lås redan från början. Har du ett högt försäkringsvärde så kräver ditt försäkringsbolag att du har installerat godkända fönsterlås. Har ytterdörrar och altandörrar godkänt brytskydd? Isolerglas som är monterade från . Den stora fördelen med fönsterlås är att du begränsar flyktvägarna, om alla dörrar och fönster har godkända lås så är din enda flyktväg där du . Lås ᐈ Avslutad jun 09:06. Har brandventilatorerna godkända inkrypningsskydd behöver de inte vara reglade inifrån.

Industrilås och fönsterlås utgör. Absolut nyckelkontroll innebär att det dels krävs ett godkänt. Trio Ving har utvecklat sortiment med godkända fönsterlås.

Bland våra fönsterlås hittar du lås som är godkända av Stöldskyddsföreningen. Handtagsspärr med automatisk låsning är en smart detalj för det barnsäkra .

Det kan handla om att installera godkända larm eller fönsterlås som är godkända av Stöldskyddsföreningen, men även andra saker som . I de flesta företagarförsäkringar är företagaren själv skyldig att se till att fönster till lokalerna har godkända fönsterlås. Används på utåtgående fönster. Låsning sker när cylindern trycks ned. Godkänd av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering.

Byt ut olåsbara spanjoletthandtag mot låsbara. Fönstret kan vara i stängt . Glöm inte heller takfönster och takluckor. Se till att fästa dem ordentligt i karmen!