Hambálkový krov rozpětí

Výška místností podkroví bývá . Krovy , soustavy krovů , statické chování krovů , krovové soustavy klasické,. U větších rozpětí (asi nad m) se pak jedná o hambálkovou soustavu podepřenou. Práce se zabývá krovovými konstrukcemi sedlových střech malých rozpětí.

Hambálkový krov má především estetickou funkci.

Hambalkové krovy z klasických profilů jsou vhodné pro rozpětí od do 5m. Používá se na sedlové střechy. Každá vazba je plná a tvoří ji dvojice krokví a vodorovná výztuha – hambalek.

Konstrukční prvky krovu mansardového typu střech. Z požárních důvodů se oddělila konstrukce stropů (stropnice) od konstrukce krovů a začaly se používat . Obyčejný hambálkový krov se může použít zhruba do rozpětí osmi metrů. Při větším rozpětí se hambálek musí podepřít vodorovnými trámci, které nese sloupek s . Soustava se uplatňovala zejména v konstrukcích střech s větším rozpětím.

Krovy vytvářejí tvar střechy a jsou nosnou konstrukcí pro. U malých rozpětí má krov pouze. Nové konstrukční systémy používají hambálkové krovy. V dřívějších dobách se hojně používaly krovy hambalkové a věšadlové, dnes se je domech s malým rozpětím střech (do metrů) nejčastější zjednodušený krov. Jsou ukázány různé výpočetní modely vaznicového krovu a je provedeno.

Dále jsou vzanice ve vodorovném směru poddajné, zejména v blízkosti středu rozpětí. Klíčová slova: krov , pozednice, příčné vodorovné síly, sedlová střecha, výpočetní model. Jedná se o zastřešení hambálkovým krovem. Pro střechy o sklonu kolem 60° je vhodný hambalkový krov , případně krov s vaznicemi na.

Pro rozpětí větší než m je obvykle vhodný krov s věšadlem. Kupříkladu lepený hambalkový krov se používá pro rozpětí m, . Krov jest v tabulce uveden pro rozpětí a m, která u budov. Volba typu krovu se provádí podle velikosti stavby, sklonu, rozpětí a tvaru střechy,.

Vazní trámy krovů velkých rozpětí se ukládají na sedla. Krov je hlavnou nosnou konštrukciou rovinnej šikmej strechy. Stojatá stolice je klasický.

Volbu konstrukce krovu ovlivňuje zejména sklon střechy, její tvar, rozpětí , volná šířka i. Krokevní ( hambálková ) – se sestává pouze s krokví a kleštin nebo . Vazníkový krov je lehká, prostorově ztužená konstrukce, která se skládá z. Možnost překlenutí většího prostoru až do rozpětí 20m bez dodatečných nosných.