Hur får man järn att rosta fort

Jag vet att det låter lite konstigt att vilja få något att rosta , men jag håller. Det tar en halvtimme att gå meter för jag träffar hela tiden folk på gatan. Men om någon har tips på något ämne som man kan stryka på järn för att så snabbt som möjligt få materialet att rosta så vore det otroligt uppskattat.

Hur lång tid kan det ta innan man ser resultat isåfall? Vilka ämnen får järn att rosta ?

Men hur fuktig måste luften vara för att det ska bildas en sådan vattenfilm? Den högsta luftfuktigheten får man ovanför rent vatten. Jag har fått några saker i järn , som jag vill rosta o vill gärna ha förslag.

Ont om nytt smide järn för att lägga till andra mineraler som nickel,. Järn (II) joner är svårt att ”se” eftersom de är lättlösliga i vatten. Ger förslag på hur man kan göra ett bra rostskydd. Detta experiment ger stora frihetsgrader för olika upplägg.

Eleverna får själva fundera hur de ska lägga upp sitt experiment.

Du ska undersöka vad det är som gör att järn rostar – vilka ämnen påskyndar rostandet och vad kan man göra. Så som man ser att folk gör på rat rods mm, har även sett en golf och. GRYM om man vill att de ska rosta fort. Gillar man den lite ruffa, slitna stilen på inredningsdetaljer – testa att snabbrosta burkar!

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter. Smärgelduk (alltså slippapper för stål ). Efter cirka två dagar har du finfin rost på dina burkar! Lägger du burkarna i en balja med vatten så rostar de också, men. Något som också påverkar hur snabbt järnet rostar är luftföroreningar. En galvaniserad spik har ett skikt av zink runt hela spiken.

Därför målar man gärna järnföremål som ska rostskyddas. Först bildas rödrost, som är ljust rödbrun och ett mindre allvarligt angrepp. Får rödrosten vara kvar ombildas den till gravrost som är mörkbrun. A om korrosion och undersökte vad som påverkar hur fort järnspikar rostar.

För att järn ska rosta måste det reagera med både syre och vatten. Provrör 4: En järnspik som ligger i kranvatten och där vi har blandat i en tesked. Man kan förhindra att metaller korroderar genom att försöka förhindra att .

NO lärare bara: det får du ta reda på själv , har kollat internet men har ej. Rostiga spikar har du sett, men hur bildas det rost på dem? Undersök om vattnets innehåll av luft (syre) påverkar . Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som. När järn rostar reagerar det med syre.

Järn rostar när det kommer i kontakt med syre och vatten. Det här kan man se om man låter spikar ligga ett tag i vatten. Dock kan väl järn rosta när det bara finns vatten och syre i närheten. Skulle vara tacksam för både en formel över reaktionen och en förklaring till den!

Då är det syret som tar åt sig elektronerna (och blir hydroxidjoner ihop med vattnet).