Hur stor altan får man bygga utan bygglov

Om du ska bygga en altan , en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Men det finns undantag från bygglovsplikt om altanen räknas som en.

Men du får inte ändra byggnadens eller områdets karaktär mycket för då krävs bygglov. I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov bygga.

Hur stor altan kan man bygga? Behövs bygglov för att bygga en altan runt huset? Om inte, får man bygga hur stor altan som helst? Husköp där altan saknar bygglov , vad gäller?

Vi måste ha bygglov för altan ! Bygga altan bygglov – Viivilla. Funderar du på att bygga altan , men är osäker på om du behöver. Här kan du läsa om vad du får göra utan bygglov.

En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggna det vill säga om den ändrar. B) Man får inte börja bygga innan ett startbesked lämnats från stadsbyggnadskontoret. Kan du inte få bygglov , till exempel om du byggt där man inte får bygga , kan du bli. Hur är det egentligen om man bygger en altan på sin tomt – krävs det bygglov?

Willab Garden har samlat all information om regler för uterum bygglov här. Grannarna har kanske synpunkter på hur du tänker placera ditt växthus. Ska du bygga en altan , ett skärmtak eller en skyddad uteplats?

Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov. En altan som byggs inom detaljplanelagt område behöver bygglov om altangolvet på. Ett skärmtak är ett tak utan täta väggar och bärs upp av antingen pelare eller är infäst i en byggnad.

Skärmtak får byggas över en- eller tvåbostadshusets uteplatser, altaner, balkonger och entréer. Boverkets broschyr Får jag bygga ? Det här får du göra utan bygglov. Du kan behöva bygglov för att uppföra en altan. Vad får man bygga utan bygglov ? Hur nära tomtgräns får man bygga ?

Eldningsförbud – stor brandrisk. Mur eller plank till en skyddad uteplats får byggas utan bygglov inom meter från ett en- eller tvåbostadshus. Beroende på hur uteplatsen konstrueras och i vilket område den ska byggas kan den. En traditionell altan liknar en större balkong, men är byggd på pelare,.

En altan eller uteplats utan någon form av tak är bygglovsbefriad upp till meter. Inom planlagt område och sammanhållen bebyggelse får du bygga en mur . Ofta har kommunen en policy för hur stor en liten tillbyggnad och ett fristående komplementsbyggnad får vara utan att man söker bygglov. Hur går ett bygglovsärende till? Du vet vad du ska bygga men kräver det bygglov ? Om du bygger en högst kvadratmeter stor tillbyggnad som inte blir högre än.

Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än meter utan. Detaljplanen bestämmer ofta hur mycket du får bygga och var du får placera. En sådan altan får byggas var man vill på tomten och ända fram till tomtgräns utan.

Följande saker får du bygga utan bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. För att kunna bygga krävs normalt att man ansöker om bygglov eller gör en.

I anslutning till bostadshus får du utan bygglov bygga uteplatser med mur eller plank. Om du planerar att bygga en mycket stor altan eller bygga altanen högre än . Nu är det alltså möjligt att bygga uterum utan bygglov , men processen är fortfarande. Du behöver bygglov för en altan om den anses vara en tillbyggnad till den.