Hva er kolesterol

Kolesterol er en type lipider (fettstoff) i kroppen vår. Høyt kolesterol kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag. Det finnes to typer kolesterol , og kroppen trenger begge.

Når kolesterol transporteres i blodet er det bundet til ulike transportmolekyler. Men fører ikke egg til høyt og farlig kolesterol ?

Hva er egentlig sannheten om kolesterol ? Vi vil her forsøke å avkrefte noen myter og bringe litt . Hvor høye nivåer man har av kolesterol , både godt og dårlig, er avhengig av arveanlegg og av hva vi spiser. Det er derfor viktig å være litt bevisst på hva slags fett du spiser allerede nå som ung. Utvikling av aterosklerose (åreforkalkning) fra en helt ren uskadet blodåre til en blodåre med avleiringer av fettstoffer og kalk som gir . For eksempel gjennom produkter som . Du bør be om å få notere verdiene slik at du senere vet hva som er ditt nivå av .

Faktisk er det er livsviktig for flere av kroppens funksjoner. Hva kommer det av at noe kolesterol blir betegnet som godt ? Overskudd på lipider og andre fettstoffer i blodet kan forårsake . Hva kan du gjøre selv ved høyt kolesterol ? Spis mindre fett, spesielt mindre mettet fett. Erstatt noe mettet fett med umettet fett. Høyt fett- og kolesterolinnhold i blodet (hyperlipidemi og hyperkolesterolemi) er ikke en sykdom i seg selv, men en . Men jo høyere kolesterol , jo større risiko har du for å utvikle hjerte- og. VG med råd og tips for hva du bør spise for å unngå for høyt kolesterol.

Noen ganske få har imidlertid arvelig høyt kolesterol , en genfeil som gjør at leveren. Det bidrar til åreforkalkning og . Det er i dag faglig enighet om at høyt kolesterol er en viktig. Sjekk hva som er normale koelsterolverdier, hva er høyt, normalt og grensehøyt kolesterol.

Sjekk tips for kolesterolsenkende kosthold. Så nå meldte spørsmålet seg: Hva gjør HDL- kolesterol ? Vi kaller ofte HDL- kolesterol for det gode og LDL- kolesterol for det dårlige.

Kroppen din trenger kolesterol for å fungere. Og er de optimale kolesterolverdiene like for alle? Hvor høyt kolesterol du kan tillate deg er avhengig av din alder, kjønn og . Lær mer om kolesterol og hvordan du kan forebygge sykdommen.

Du kan også lese hva overlege Kjetil Retterstøl ved Lipidklinikken på . Vi gjør deg litt klokere, og gir deg fem interessante fakta om kolesterol. Når en lege måler kolesterolet tar han de ulike typer kolesterol i betraktning for å få en indikasjon på . Hyperlipidemi innebærer høye nivåer av fettstoffer (lipider), nærmere bestemt kolesterol og triglyserider, i blodet. Tilstanden er i seg selv ikke forbundet med . HDL-C er et protein som transporterer kolesterol fra cellene tilbake til leveren.

LDL transporterer kolesterol fra leveren til vevene i kroppen, og det er. Steinar forklarer her hvorfor dette er tilfelle og hva du kan gjøre med det. Enhet for hjertegenetikk, Oslo universitetssykehus).

Ved familiær hyper- kolesterolemi fører genfeilen til et forhøyet kolesterol fra de første leveår.