Krokevní soustava

Používá se na sedlové střechy. Každá vazba je plná a tvoří ji dvojice krokví a vodorovná výztuha – hambalek. Chtěl bych, aby mi navrhl prostý krokevní krov(hambalek?) z toho důvodu,.

Mimochodem – prostá krokevní soustava není hambálek. Hambalková soustava byla v Česku nejrozšířenějším typem krovů až do 18. Známá je též soustava vlašská, používaná na nízkých střechách.

V nejběžnější vaznicové soustavě se plná vazba skládá z páru krokví , výztužného prvku . V soustavě vlašské jsou naopak krokve uloženy podélně . A –hambalková soustava , 5-7m, podélné zavětrování v úrovni hambalků a mezi krokvemi. B – krov s vrcholovou vaznicí, svislé sloupky, 6-8m, zavětrování prkny. Krokevní soustavy – složené ze stejných vazeb, které přímo nesou krytinu.

Stojatá stolice je klasický typ krovu, kdy jsou sloupky svislé. Ležatá stolice má sloupky šikmé a . Třídění krovových soustav se může lišit podle toho, zda se dává přednost hledisku. Termín krokevní soustava (pros‐tá) má význam užívat tam, kde krokve jsou .

Nejjednodušším dřevěným krovem hambálkové soustavy je soustava prostá pouze s hambálky. Všechny páry krokví jsou opatřeny hambálkem a to nejčastěji v . Klasická hambalková soustava má jméno podle tzv. Krokve krovů vaznicové soustavy musí být podpírány vaznicemi ve vzdálenosti až m . Za základnía tradiční soustavy šikmých střech lze považovat soustavy krokevní , hambalkové a vaznicové. O těchto konstrukcích je pojednáno v řadě publikací . Základní tvary klasických krovových soustav sedlových střech. Krovy ze skružových vazníků.

Soustava vaznicová – bez vzpěr. Ostatní vazby se nazývají prázdné. Plné vazby střídají tři až . Prosté krokevní soustavy (obr. ), pokud mají být provedeny z rostlého dřeva běžných průřezů, mohou být konstruovány pouze pro malá rozpětí. Plná vazba krovu vaznicové soustavy RD Pstruží.

Aby byla zajištěna podélná tuhost krovu, ze spodní strany krokví se krov křížem. Jedná se o vaznicovou krovovou soustavu. Sedlové střechy jsou tvořeny rovinami.

Nosnost krokví podporují zespoda vodorovné trámy, které mají velký význam pro. Taková prostá krokevní soustava se používá obvykle při .