Lerklining

Tapet klistrad på gammal limfärgsmålad lerklining. För att leran ska få bättre fäste har man gjort yxhugg i stockarna. Genom den höga värmeisolerande och vindtätande förmågan i . Jag har förstått att lerkliningen ger ett bättre inomhusklimat eftersom den jämnar ut luftfuktigheten och temperaturen inomhus över dygnet.

Lera är ett av de äldsta byggnadsmaterial som människan har använt sig av.

Beroende på tillgången på lera, tidsålder, sociala . Genom årtusenden har människan utnyttjat lera som råmaterial för . Till en början användes lerbruk som fyllnadsmaterial vid husbygge vilket man kan se i korsvirkeshusen, där facken som bildats i . Vid lagning av redan befintlig lerklining får det nya materialet inte vara av starkare eller styvare karaktär, annars riskerar man att nya skador uppstår. Lerklining – en mångtusenårig teknik. En fördel med lerklining är att den har en fuktutjämnande . Första genomgången av lerblandningen.

Murarmästaren murar med lerbruk.

Någon som vet hur tjocka lager man kan klina? I Gysinges beskrivning av klining på vägg verkar det vara sammanlagt ca 2. Eller kanske lite blandning av båda? På timmerväggarna sitter det ett lager lerklining som jag inte har någon lust att ta bort. Tyvärr har det lossnat på sina ställen och är borttaget här . Har nu läst igenom allt jag hittat på detta forum om lerklining vilket varit allmänbildande, kvarstår dock en fundering. Var tvungen att riva större delen av befintlig lerklining men vill nu få upp.

Projekt Birka och Hovgården. Anfynden är insamlade av framlidne Allan Wetterholm och utgöres av malm, slagg, järn och . Lär dig om halmhusbygge och lerklining. Vi besöker Ann Green i Slyte.

Teori varvas med viss praktik. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Byggnadsantikvarien Katja Meissner är engagerad i. I hundratals år täcktes husväggarna med en lerblandning.

Främst för att täta springor i väggen men också för att få en slät vägg att måla och tapetsera på.

Benämningen används främst för arbetsmomentet eller tekniken som innebär att det glesa. Teknikken er kendt siden stenalderen. I Danmark har man indtil ca. Af Janus Benn Sørensen , Opdateret 20.

Byg en binding af et hus, ligesom det blev gjort i bondesamfundet. Undernummer: 1a:Fynd funnet i fornlämnin. Ovanför kärrets östra kant, på ca 10–meters avstånd från torvkanten, tyder koncentrationer av bränd lera och lerklining på att man byggt och använt någon . Inom Brobylokalen ligger en mängd gravhögar, en del innehållande rester av lerklining , kanske spåren efter flätverksbyggnationer över gravarna, och .