Skanska mångfald

Därför är det viktigt att vår arbetsplats speglar samhällets mångfald av människor, och att . Vår hållbarhetsagenda består av fem fokusområden – arbetsmiljö, etik, grönt byggande, samhällsinvesteringar, samt mångfald och inkludering. Föreningen MINE, som arbetar tillsammans med näringslivet för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet, har tilldelat Skanska utmärkelsen . En förlorad upphandling fick byggkoncernen Skanska att inse att de riskerar att missa viktiga affärer när den egna verksamheten inte speglar . Skanska Sverige har rekryterat Monica Westerberg att leda. Uppsatser om SKANSKA MåNGFALD.

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och . Ledningsgruppen för en region inom Skanska genomförde en omfattade satsning för att säkerställa en. Forskning visar att en inkluderande kultur och en säker arbetsmiljö stärker och utvecklar varandra. Därför står mångfald och arbetsmiljö högt upp på . Ett annat företag som jobbar aktivt med mångfald är Skanska.

Där leder Jonas Naddebo ett projekt för att hitta utlandsfödda ingenjörer med . De bygger en mångfald från grunden. På Skanska bygger de inte bara hus. Bolag Med motiveringen att mångfald och inkludering är en viktig del av bolagets affärsstrategi tog Skanska i måndags kväll emot Malmö Stads .

Skanska menar att mångfald hjälper företaget att bygga långsiktiga relationer med kunder, att attrahera kompetens från en större talangpool, . Ett av nyckeluppdragen är att driva förändring och utveckling som bygger på mångfald och inkludering. Mångfald handlar både om värderingar och om affärer. Sedan i höstas satsar Skanska ännu mer på att hitta medarbetare med en varierad . Regeringen förordar och Svensk Näringsliv förespråkar om mångfald och nolldiskriminering på arbetsplatsen.

Det leder till att organisationer . En av åtgärderna för att uppfylla denna nollvision är att alla medarbetare ska genomgå en utbildning i affärsetik och mångfald vartannat år. Nyheter: Skanska sämst på jämställdhet – igen. Skanska började arbeta mer systematiskt med mångfald och inkludering för fem år sedan, då organisationen satte en global mångfaldsvision. Husen omgärdar en nyskapande innegår en lärande mötesplats med biologisk mångfald.

Skanska sätter människan i fokus och Klipporna är certifierat enligt . Det gemensamma syftet i SOK:s och Skanskas. Ett företag som arbetar aktivt med frågorna är Skanska. Skanska vill vara pådrivande i sin bransch inom områden som mångfald och . Brist på mångfald och jämställdhet försvårar rekryteringen. Vi tycker biologisk mångfald är viktigt, och hoppas att du håller med.

På innergården i våra kvarter i Täby Park bidrar vi till en grönare värld. Johan Skoglun vd för JM och Pierre Olofsson, vd för Skanska , om branschen, ingenjören .

Vinnande lag med mångfald och inkludering. Amanda Glave, Skanska , Teknik och Supportchef, Nya sjukhusområdet Malmö . Du har varit drivande för att få upp frågor kring mångfald på agendan . Fryshuset har idag i Almedalen påbörjat ett långsiktigt . Jennifer Clark har utsetts till hållbarhetsdirektör på Skanska. Varför är mångfald viktigt för Skanska ? Vi bygger for et bedre samfunn, og mangfold og .