Skarva takfotsplåt

En fotplåt sätter man längst ner på råsponten vid takfoten. Den leder ner regnvatten i hängrännan och man får ett snyggt avslut på. Jag undrar vad man fäster takplåten i råsponten med ? Fick råd på bauhaus som nog inte stämmer , rostfri.

Var ska takfotsbrädan sitta?

Ytterligare en fråga om takfotsplåt och takpapp. Fästning av våd mot takfotsplåt. Försök i största möjliga mån skarva vid takets gavel. Passar till TP2 Stilpannan och Tp45. Skruvarna placeras centriskt i de av- långa hålen.

Skruven placeras cc 3längs takets kanter och cc 6i övrigt. Lägg först dit en takfotsplåt om sådan saknas!

Fotplåtens ändskarvar uföres med mm överlapp och överlappet spikas . Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du. Vik ner den undre våden och färst in med varmförzinkade pappspik minst 20xoch med . Det finns tre alternativ för gavelplåtar: Kerabit takfotsplåt (7),. Kapa Kerabit -membranet i två 3mm breda remsor.

Om du har en vinkelränna på byggnaden börjar du med att täcka in med en våd av materialet. Vid skador i plåtens ytskikt, klippning, skärning etc skall alltid ursprungligt korrosionsskydd . Man ska undvika att skarva underlagsdukar, men om. Glöm ej avlägsna skyddsfolien! Tätningsklister K-(enl fig 5.). Allt i samma montage: takfotsplåt , fågelband och den förhöjda bärläkten.

Montera den främre vindskivan så att ändträt täcks bild 4. För att skarva rännorna hakar du först rännskarvens bakkant om rännorna. Se till att rännskarvens bakkant ligger mot rännorna medan du lägger skarvens .

Skarv på den övre vindskivan. Eftersom det är mycket svårt att skarva plåtarna så rekommenderar vi inte Plannja Trend med. Där du måste skarva gräset använder du en vass kniv – mattan är . N fasadregel x 1spikas med st.

Undvik att skarva där man går. T stag innerpanel e bräda r bräda. Om du måste skarva – gör det över den mittersta takregeln. Fäst en takfotsplåt under pappen i nederkanten av taket.