Sota imkanal själv

Vi klappar oss själv på våra axlar och laddar för ett ännu bättre år med massor av initierade texter, . Den huvudsakliga anledningen till att sota är att förhindra brand genom att ta bort. Om det senare visar sig att du inte klarar av det så tas din rätt till att sota själv. Med imkanal i storkök menas med skorsten eller frånluftskanalen mellan köket och.

För att sota själv måste du som fastighetsägare ansöka om dispens hos . Men själv har du både fått fler skyldigheter och möjligheter.

Däremot har lagkravet på att sota imkanaler i vanliga bostadskök försvunnit. Vill du lära dig att sota själv ? Sen om man har kunskapen att göra det själv så går ju det bra, . Rengöring av imkanal mm, seriöst företag? Har börjat läsa lite om sotning för att vi installerat en braskamin och ska besiktiga de. Om jag ska sota själv hur gör jag då?

Jag har en restaurang som hyresgäst, men jag får fakturan på deras imkanal , varför det? Hur ser ventilationen ut i din fastighet? Vi på Peter Sotare kommer gärna och kartlägger dina rök- och.

En film från Sotarverktyg AB i Sandviken. Rensning av ventilation och. Får man sota skorstenen själv ? Här hittar du tips om brandskyddskontroll och vad som kan vara bra att veta när du ska utföra sotningen själv. Det finns möjlighet för enskilda att själva få utföra rengöringen ( sota ) på sin egen.

Du kan utföra rengöringen själv enligt instruktioner för . Möjlighet för den enskilde fastighetsägaren att sota sin egen. Imkanal i kök endast för uppvärmning av mat eller mot- svarande . För att få rengöra sin eldsta förbränningsanordning och imkanal måste du ansöka om detta. Vid prövningen av din ansökan om att få rengöra ( sota ) själv , tar kommunen hänsyn till . Sotning ansökan om att sota själv. Du har rätt att själv sköta rengöringen av din eldstad om du kan göra det på ett, . Om du vill anlita ett annat företag för sotning (eller sota själv ) behöver du först ansöka om dispens för egensotning hos oss. Du behöver också kontrollera att den . Fastighetsägaren kan ansöka om att själva utföra eller låta någon annan utföra sotningen på den.

Köksfläktens imkanal omfattas inte av kravet på sotning, . Som fastighetsägare kan du själv göra rent i imkanal och spisfläkt – men detta kan i många fall vara svårt, då imkanalen vanligen är ganska lång och svår att . Fråga – Får någon annan sota min skorsten?

Fråga – Varför räcker det inte bara att sota ? Kommunen kan låta fastighetsägaren själv sota eller överlåta åt någon annan att utföra sotningen på den egna fastigheten. Du får inte anlita någon annan sotare eller sota själv utan särskilt tillstånd. Bakgrunden till det är ett lagkrav som kommit till för att du ska skyddas mot de . Om sotningstjänsten avser en imkanal på restaurang, kan av- och ombokning. Men det finns inga krav på sotning av fläktar, det är villaägaren själv som. Folk släpper in dem och då säger sotaren att de kan sota eldstaden . En komplett lina är det vanligaste sättet att sota ur skorstenen på.

Man kan även sota nedifrån med stavar eller axlar.