Spikläkt 34×70

Det är ett hus från tidigt 30-tal med gammal stående lockläktpanel, där lockläkten var nedplockad och de satte vindväv, horisontell spikläkt och . Med eller utan horisontell kortling bakom. Spikläkt för stående panel, dimension och hur. Vindskydd av oorganiskt material.

Användningsområde Byggreglar utan hållfasthetsklass får inte användas till de delar av konstruktionen som är bärande. Reglarna används istället ofta som .

Används som glespanel för undertak eller som spikläkt för stående utvändig panel. Används även som bärläkt för plåttak när plastfolie eller board används. G4–för att spikregeln ska kunna spänna fritt.

Stående panel bör i största utsträckning utföras så . Väggregel får endast användas till ej bärande delar i konstruktionen. Notera att ändsponten tar ca centimeter av läktens nominella längd. En meter lång läkt är alltså i praktiken bara . Montera spikläkt gör du för att kunna fästa själva panelen i någonting.

Dessutom skall den bilda en luftspalt som skapar bra ventilation ut mot ytterpanel. Glespanel ( 34x) – Rekommenderas huggen spik. Spikåtgång: Huggen 8xmm, blank. Regelstomme 45x2mm med isolering. YTTERVÄGGAR (Vägghöjd=m).

Oljegrundad vit liggande enkelfasspontad panel 21×14 34xspikläkt , vindskyddspapp T-vind. Fasadskiva högtryckslaminat. Ströläkt 28xc6horisontellt. Masonitereglar vertikalt C600.

Installationsregel 45xmm med isolering. Varje ände och varje korsningspunkt spikas med varmför- zinkad trådspik 100-som slås i snett, . Figur visar innehållet i projektets väggar genom skiss och lista. Materialåtgång beräknat för ett väggblock med måtten 5mx4m. ZW0W0V000WIVNIMIVV0YWVYUONE.

BÖRJA MED ATT SPIKA UPP EN SPIKLÄKT 39xMOT HÖRNET MELLAN. Råplan 34×mm, populär spikläkt både för väggar och tak. Takkonstruktion kan komma att ändras.

Innan vi reste dem satte vi dit vindskyddsfolie och spikläkt. Vi hade egentligen tänkt att. ESSVE Huggen spik 1xmm,.