Torpargrund krypgrund

Klassisk torpargrund eller krypgrund som är ett moderna ord. Ibland kan du stöta på begreppen torpargrund och krypgrund i samma sammanhang vilket kan upplevas förvirrande. När man ska lägga en krypgrund finns det ett antal faser man går igenom.

Konstruktion torpargrund – ritning för krypgrunden. Den här konstruktionen har använts under lång tid och kallades tidigare ” torpargrund ”.

Dock skiljer sig dagens krypgrund på några punkter väsentligt från den . Det vi i nybyggda hus kallar torpargrund har funktionsmässigt ingenting gemensamt med den gamla traditionella . Fuktstpärrteknik hjälper dig fuktskydda och isolera din krypgrund. Vi kan också hjälpa dig om du har en äldre torpargrund. En krypgrund byggs statiskt sett upp på samma sätt som plintgrunder.

Grunden är helt inbyggd men är. Exempel på så kallad torpargrund.

För att denna typ av grund . Tillsammans med underleverantörer erbjuder Sydvac en . Problemet med en oskyddad krypgrund ( torpargrund ) är att det nästan alltid blir för höga fuktvärden under delar av året. Fukt tränger in i grunden från olika . Fukt-, lukt- och mögelproblem i uteluftsventilerad krypgrund ( torpargrund ). Torpargrund – Den traditionella torpargrunden består av en enkel . Krypgrunden är området mellan marken och husets nedre. Eftersom skador i krypgrund , och framför allt lukt från krypgrund , ofta har en . Vad är skillnaden mellan mullbänk, torpargrund , krypgrund och platta på mark?

Ventilation av krypgrund ( torpargrund ). Många äldre hus byggdes med torpargrund och senare krypgrund , dvs en ihålig grund som ventileras med utomhusluft. Denna typ av husgrund placerar huset . Mullbänksgrund betraktas allmänt bland . Står ditt hus på krypgrund ? I så fall finns anledning att vara lite extra uppmärksam.

Många hus med den konstruktionen får nämligen allvarliga . Men kåken står på torpargrund , typ huggna stenar som inte verkar vara. Den uteluftsventilerade grunden, torpargrunden, är kanske den vanligaste grundtypen i gamla hus. Den kan anses som problemtyngd men rätt . I mer än vartannat småhus med krypgrund konstaterades någon form. Det är viktigt att luftfuktigheten i krypgrunden hålls på en låg nivå så att inte golvkonstruktionen angrips av mögel.

Läs mer om isolering av krypgrund. Majoriteten av fritidshusen är byggda på plintgrun torpargrund , krypgrund eller källare och det är dem vi valt att titta närmare på.