Tvätta bilen hemma

Att tvätta bilen på egen gård är väl lika självklart som allemansrätten? Allemansrätten har restriktioner och precis så är det också då du tvättar . Och beroende på var du bor kan straffet bli riktigt hårt. Många tror att det är olagligt att tvätta bilen hemma , det är fel.

Den finns ingen lag som säger att man inte får tvätta bilen hemma.

I praktiken nej, det är visserligen inte uttryckligen förbjudet att tvätta bilen på. Endast i undantagsfall, fyra gånger per år, tillåter kommunen biltvätt hemma , men. Var fjärde bilägare väljer att tvätta bilen hemma i garaget eller på uppfarten, trots att det kan vara skadligt, både för hälsan och för miljön.

Anledningen är ganska logisk, men okänd för många biltvättare. Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga .

Undvik att förorena genom att tvätta bilen i en biltvätt eller en hall avsedd för biltvätt. När du tvättar bilen hemma på garageuppfarten i samhällt innebär det att . Vattnet är fullt av kemikalier som är farliga både för oss . När bilen tvättas på gatan, gårdsplanen eller garageuppfarten rinner vatten. I flera kommuner är det till och med ett miljöbrott att.

I Linköpings kommun arbetar vi aktivt för attförebygga miljöföroreningar och att bevara den biologiska. Undvik att tvätta bilen på garageuppfarten, gatan eller andra hårda ytor för att inte miljön ska ta skada. Tvättvattnet innehåller bland annat däckpartiklar, olje- och . En ren och fin bil vill alla så klart ha.

Men du bör inte tvätta bilen direkt på gatan eller garageuppfarten. Rengöringsmedlen rinner ut i dagvattnet och förorenar . En biltvätt hemma på garageuppfarten kan orsaka utsläpp av kemikalier som är skadliga för miljön. När du skall tvätta bilen är det därför bra om . Men se till att du står långt ifrån . Genom några smarta val kan du tvätta bilen rätt och samtidigt ta hänsyn till miljön.

Där kan föroreningarna delvis fångas upp i stället för att. Visst är det trevligt att plocka fram slang, hink och tvättmedel för att göra sin bil fin, men se till så att föroreningar inte . Om du måste tvätta bilen hemma. Det kemikaliefyllda vattnet rinner ut i våra sjöar.

Vid enstaka tillfällen kan du tvätta bilen hemma. Genom att tvätta bilen på rätt sätt minskar du miljöfarliga utsläpp till mark och vatten. Ställ den då på grus eller .