Typy krovů

Základní typy krovů vaznicové soustavy. Osvojit si základní konstrukční typy krovových soustav, jejich charakteristiku a statické . Jedná se o tradiční uspořádání krovu. Dalšími typy jsou věžové a stanové soustavy, . A KROVY TYPY , PORUCHY, PRŮZKUMY A REKONSTRUKCE: vydáno v . Krov je sestaven z několika odlišných vodorovných, šikmých a svislých prvků s typickou funkcí pro své přesné umístění.

Krovy a dřevěné tesařské konstrukce je potřeba navrhovat a aplikovat ve . Klíčová slova: krov, pozednice, příčné vodorovné síly, sedlová střecha, výpočetní model. Rozdíl mezi oběma typy krovů je většinou jen ve způsobu provedení daném . Potom se budu snažit jednotlivé výpočty posoudit a zjistit výhody a nevýhody vybraných typů krovů. Výpočet spotřeby materiálu bude . Různé typy krovů mají různý podíl této vodorovné složky.

U starších domů vodorovnou sílu mohou zachycovat kovová táhla v úrovni stropů . Mollerova soustava, Otzenova konstrukce, různé typy střech cibulových, báňových, různé typy krovů tvaru jehlanu atd.

O konstrukci věžových krovů je pojednáno . Vzhledem k výrazným odlišnostem krovů v závislosti na rozpětí a tvaru střechy a způsobů vytvoření tuhé prostorové soustavy, jsou popsány jen základní typy. Střecha je součástí každého domu a jejím základním stavebním prvkem je krov. S naprostou převahou je materiálem pro stavbu krovů zejména v oblasti . Pomocí této funke je možné vytvářet nejrůznější typy krovů. Anotace: Prezentace popisuje jednotlivé typy krovů a požadavky na zedníka při provádění krovů.

Hambalková a věšadlová soustava k-u: A krokve, Bvaznice, Bvaznice středová,. V Evropě rozlišuje tyto typy k-ů dle slohu:. Střešní trámy s vlastními rukama.

Systém krokví je nosná konstrukce šikmé střechy. Přenáší zatížení ze střešního materiálu, sněhu a. Krovové konstrukce podle systému nosné soustavy. Dřevěné příhradové vazníky s ocelovými styčníkovými deskami a prolisovanými trny plnohodnotně nahrazují klasické vázané krovy , prvky z oceli i betonu. Podle nosného systému lze krovové konstrukce rozdělit na: Vaznicové soustavy. Jejich základním nosným prvkem je . Pre valbovú strechu možno použiť rovnaké typy krytín ako pre strechu sedlovú.

Z hľadiska konštrukcie krovu sa používajú tri základné typy.

Vo všeobecnosti výber vhodného krovu záleží od veľkosti strechy, jej tvaru, sklonu, rozpätia a spôsobu akým tento. Pozrime sa preto bližšie na oba typy krovov.