Utvendig isolering av murvegg

I en del tilfeller er dette ikke ønskelig eller teknisk mulig. For yttervegger av betong, og mur generelt, anbefaler vi å ha minimum. Isolere murvegg mot terreng for å sikre en tørr kjeller uten fuktighet. Finn produkter og informasjon for isolering av yttervegg av mur og betong.

Utvendig isolering av grunnmur sikrer kjelleren mot fukt. Boka Lag rom i kjelleren viser godkjente løsninger når du skal bygge i kjelleren.

Selv med ny drenering og utvendig. Det beste er å ha all isolasjon på utsiden, men siden det innebærer å grave. Ved utvendig isolering holder veggen seg både varm og tørr. BESKYTT YTTERVEGGEN Den norske tradisjonen med å bygge og innrede kjeller er ikke uproblematisk.

Så vidt jeg forstår anbefaler Sintef Byggforsk knotteplast mellom mur og utvendig isolasjon. Det føles feil å ikke følge leverandørens anbefaling, . Feil isolering av kalde kjellerrom som bygges om til oppholdsrom, er en. I følge Sintef Byggforsk har utvendig etterisolering noen tekniske.

Innvendig eller utvendig isolering. Isolering med porebetong eller mineralull. Mulighetene er mange, få oversikt her. UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG.

Som isolering i bakken, under, og utenpå mur er kun. Eksempel på etterisolering med utvendig isolasjon og murt forblending. Innsetting av vindu i mur – og betongvegger . Jeg er ikke klar over hva du mener med å isolere utvendig ? Det aller, aller viktigste er å sørge for at rommet mellom murvegg og utforet vegg er ventilert. Vet ikke hvor mye isolasjon det er utvendig , men jeg tipper ingenting ut i fra at.

Det skal være en luftespalte mellom isolasjon og murvegg. Platene leveres i både EPS og XPS, og i forskjellige trykkfastheter og tykkelser. Nesje, Arne og Skogsta Hans B. Etterisolering og innkledning av betong.

Ved innredning av kjeller til boligrom eller ved etterisolering er. Med utvendig isolering blir veggen varmere og dermed tør- rere. Vi anbefaler også å plassere grunnmursplata utenpå utvendig isolasjon.

Diffusjonsåpen løsning – sikrer en alltid tørr mur.