Våningsmossa

Vill du få tillgång till hela artikeln? Så kallar vi den här i Sverige. Men kanske heter mossan något helt annat för en . Båda har använts som tätning mellan stockvarven när man timrade hus. Blåbär är en risväxter, bären används bl.

Den kallas ofta för våningsmossa , eftersom den varje år bildar ett fjädergrenat skott ovanför fjolårets.

Den är mycket vanlig i gran- och lövskog. Våningsmossa och kvastmossa, Är de ett par? Eklöv och rönnlöv ser olika ut.

Jättegranar med stammar som jag inte famnar och på marken bara björnmossa, takmossa eller våningsmossa. Den kan ha upp till tio våningar, särskilt i norra. Sverige där de underliggande delarna förmult- nar långsammare än i . Husmossa kallas ibland för våningsmossa.

Den kallas också för våningsmossa eftersom den bildar en ny ”våning” varje år och de gamla våningarna förmultnar med åren.

Renlav, någon form av bägarlav och . Vitmossan skall inte förväxlas med den hårda, torra renlaven . Vi ser likheter och skillnader. På infotavlan finns denna fina dikt. Det var Marita och Mårten som med såg och busksax rensade upp så att . Kul tema – det är ju våningsmossa ! Den här mossa är rätt så skygg av sig, den gillar . Mossorna i bottenskiktet är väggmossa, våningsmossa , kammossa, prakt stjärnmossa.

I fältskiktet förekommer hundstarr, bergrör, lundelm, kruståtel, rödven, . Slocknar elden av sig själv är det troligen. Arten finns i nästan hela landet och växer i många olika . En ny våning växer ut varje år, medan undre. Bottenskiktet präglas av renlavar, islandslav, husmossa, våningsmossa och kammossa.

Gammelgranslav och grynig blåslav förekommer på några platser. Polygonum odoratum) cp, vitsippa . Pleurózium schréberi), våningsmossa. Det finns ett 50-tal olika mossor i Sverige vi tittade på våningsmossa , fönstermossa, husmossa, vitmossa, kammossa och björnmossa.

Hylocómium splendens), kammossa . Det vetenskapliga namnet kommer från .