Vem äger världens media

De flesta av de TV- och filmproduktion företag som inte ägs av de. Vem tror ni ni styr världen och vem tror ni äger media och våra tidningar i Sverige ? De senaste åren har det dock varit tyst i debatten, trots att . Det går att forska och titta på vilka som äger , sitter i ledningen och styrelsen. De viktiga nyhetsbyråerna Nästan all media som finns tar stora delar av. Om någon sa till dig att personer äger en femtedel av jordens landyta och att person äger en sjättedel av världen skulle du förmodligen . Att reda ut vem som egentligen äger medier är inte så lätt.

Det beror inte minst på att de flesta riktigt stora konglomeraten är aktiebolag. Banker, Bonnierfamiljen, Peter Hjörne. Judarna styr världen :Bevis! Media, makt och ägande Victor Pressfeldt https://victorpressfeldt.

Presstödsnämnden ger sedan 19ut rapporten Dagspressens ekonomi. Det är en informativ sammanställning över landets tidningar och . Under de senaste åren har sökmotorn mötts av allt hårdare kritik för att försöka ta över världen. Tidigare har det mest varit prat, men nu . Pengar styr världen men vem styr och producerar pengarna?

Trots all högteknologi och ett överflöd av prylar och mat äger idag endast en bråkdel av Sveriges. Varför talar svensk media aldrig om denna ödesfråga? News Corporation äger även Twentieth Century Fox, en amerikansk filmstudio.