Výpočet laťování střechy

Při pochybení v laťování se z hezké střešní konstrukce stane nehezká a. Jejich vzdálenost je potřebné na stavbě přizpůsobit měřením a výpočtem. Po dokončení laťování je střecha připravena na pokládku krytiny. Určete způsob ukončení střechy u okapu.

Vítejte v jedinečné aplikaci, která Vám pomůže vybrat ten správný materiál pro střechu , přesně dle Vašich představ a preferencí. A to včetně všech potřebných .

Kalkulační program od KM Beta a. Specifickou výjimkou z obecného pravidla je laťování pro profil SHINGLE V případě, kdy je sklon střechy menší než 15° a kdy se zároveň předpokládá, že se po . Kontralatě jsou dřevěné prvky, které se provádějí pod laťováním. Počet kusů střešních tašek na běžný metr délky hřebene se určuje v závislosti na délce krokve a sklonu střechy. Výpočet střešní krytiny na šikmé střechy.

Rozměření střechy pro laťování , vytýčení pravého úhlu, vyznačení sloupců tašek, laťování v úžlabí, montáž. Přiměřené množství vzduchu však závisí na tvaru tašky, sklonu střechy a délce. Celou střechu , včetně okapů, kolektorů atd.

Dále tloušťka ventilační mezery závisí na délce střechy od vrcholu střechy.

Laťování aneb Dvakrát měř a jednou řež , Na střeše , . Obdobným způsobem je závislý i výpočet velikosti otvorů pro vstup a . Zvolení vzdálenosti latí v okapní hraně, resp. Konstrukční šíře KŠ: m. Základní model střechy s popisem výrobků a příslušenství – rozmístění a užití na. Při hustějším laťování je nutné tašku upravit řezem.

Při navrhování střechy hrají důležitou roli místní klimatické podmínky. Pro přesný výpočet střešních prvků i nákladů se hodí program KM Beta kalkulátor. Až s nástupem specializovaného softwaru na výpočty těchto konstrukcí.

Určité montážní postupy závisí na tvaru střechy nebo skladbě střeš- ního pláště. Lindab, kde Vám pomocí programu pro výpočet krytiny navrhnou. Pozor: na obrázku laťování je zobrazeno napojení dvou tabulí. Redukční faktor b při výpočtu potřeby tepla na vytápění část 1. C, půdorysné rozměry 13xm, objem půdy 22m plocha střechy 2m2.

Matná střecha je optimálním řešením pro rodinné domy a ostatní stavby s estetickými požadavky, kdy se. Vzhledem k tomu, že je jiná. Tepelná izolace u střechy jako čistě venkovního prvku.