Dränering av betongplatta

Betongplatta behöver dränering. När man bygger ett hus på en betongplatta är det viktigt att grunden är väldränerad. Dränering består i huvudsak två delar.

Tja Har nyligen köpt hus och i besiktningen så påpekades det att det var fuktbärande massa mot betgonplattan (jord). Ofta hör jag bara det snabba svaret det är betongplatta när jag frågar folk om dränering av ett hus (hus utan källare).

Hur ska du tänka när du ska dränera ett gammalt hus på betongplatta. Fråga från Andreas från Luleå. Jag har läst en del här på er sida och har stött på ett motsägelse och undrar därför vad som är rätt.

Att hus grundlagda med betongplatta på mark ofta får fuktproblem med. Av denna anledning lägger man en s. Därför vill de allra flesta som har ett hus på betongplatta kunna isolera golvet. Anlita alltid en fackman för att dränera om huset om betongplattan inte fyller de . I det dränerande lagret går en dräneringsledning som för bort vatten från huset.

På betongen lades sedan ytskiktet i . Att gjuta en plattakan också omfatta moment som exempelvis en dränering. Vi ger räkneexempel på pris för dränering där du får se kostnad för både arbetet och för. En instruktionsvideo från Byggmax om dränering och markarbete. I videon får vi följa ett dräneringsprojekt.

Vid dränering av betongplatta eller krypgrun behövs dräneringsrör och makadam. Många tror att dålig dränering är den vanligaste orsaken till fuktproblem, men det är en missuppfattning. Grundläggningsdjupet för platta på . Vatten tränger inte bara in genom väggar, sugs upp genom golv och kan med tiden stiga kapillärt upp i väggar trots dränering. Här hittar du spelfilmer på hur du lyckas med en total källarrenovering.

Filmerna är uppdelade i stycken olika moment. Fukt, mögel och vattenskador. För att förhindra fuktproblem är det viktigt att dräneringen fungerar som den ska. Exempel på utföranden av dränering finns i handböcker.

Principen med platta på mark är en helgjuten betongplatta som är isolerad på. Som alltid är det bättre att göra en ordentlig dränering i samband med bygget .

Pordrän är avsedd som värmeisolering, dränering och fuktisolering vid såväl. Vid rörgenomföringar genom betongplatta skall hänsyn tas till kompremering av . Så funkar en dränering – fem tips. Varför dränera – fakta och fördelar. En platta på mark, även kallat grundplatta eller betongplatta , omfattas av ROT- avdraget. Den kapillärbrytande effekten har tidvis varit . Vi utför dränering, markarbeten, service och installationsarbeten på VVS.

Fakta: Att lägga en grundplatta eller betongplatta omfattas vanligtvis, men inte allti.