Sotning braskamin hur ofta

Våra sotare utför sotning av eldstäder och rökkanaler som gör att risken för skorstensbrand minimeras. Hur ofta sotning ska göras bestäms av kommunen. Kakelugn, kamin , braskamin eller liknande eldstäder i småhus, som eldas mer än . Från första januari gäller några nya regler för sotning och brandskyddskontroll. Reglerna gör det billigare för villaägare och lite dyrare för .

En inte alltför enkel fråga att besvara, hur ofta eldstaden ska sotas avgörs av hur den används. Varje kommun bestämmer hur ofta. Det är kommunen som bestämmer hur ofta sotning ska göras. Pellets, kakelugn, kamin , braskamin eller liknande eldstäder i småhus, som huvudsakligen . På uppdrag av Sundsvalls kommun utför vi sotning och brandskyddskontroll.

Vi har en (vedeldad) braskamin som sotas en gång om året då den är. Frågan är, först skall man ha sotning vart 4:e år sen brandskyddskontroll vart 8:e år, .

Du kan ansöka om att få sota din braskamin själv, men. Det är statliga föreskrifter som bestämmer hur ofta det ska göras brandskyddskontroll. Här kan du läsa hur ofta din anläggning måste sotas eller . Den ena är sotning (rengöring) och det andra brandskyddskontroll.

För att få installera en eldsta kamin , öppen spis eller liknande anläggning måste . Sotningen utförs av våra sotningsdistrikt. Kommunen får bestämma om hur ofta sotning ska ske. När det gäller brandskyddskontroll regleras detta i MSBs föreskrift och allmänna råd om rengöring . Fristen anger hur ofta det ska sotas.

Att skorstensfejaren, sotaren, har korrekta uppgifter om din eldning är . Tidigare har sotning och brandskyddskontroll skett vid samma tillfälle. Om jag vill installera en braskamin , hur går jag tillväga då? För mer information om bland annat taxa och hur ofta sotning och kontroll ska göras . Eftersom vi har braskamin borde vi höra till de som ska välja vilken av de.

Vid sotning görs förbränningsanordningen och rökkanalen fri från sot.

Genom sotning minskas risken för skorstensbrand. Detta är en sammanställning av de intervaller som gäller för sotning och brandskyddskontroll i. Exempel på lokaleldstäder är braskamin , kakelugn och öppen spis. Läs mer om hur du skyddar dig mot brand i hemmet på Myndigheten för.

Ska du installera en kamin eller en annan eldstad ska du göra en anmälan. Myndigheten för samhällskydd och beredskap fastställer regler för sotning och hur ofta det ska sotas. Attunda utför sotning av er skorsten eller eldstad i Stockholm.

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har av Uddevalla . Glöm inte sota, soteld kan uppstå och med brand! När det är dags för sotning och brandskyddskontroll får du ett brev hem. Läs om hur ofta man behöver sota skorstenen och göra brandskyddskontroll på . Jag har en kamin som jag inte eldar så ofta i, måste jag sota den.

Om du har en eldstad måste du se till att den rengörs och att.