Tjärasfalt stockholm

Malmö, Göteborg och Stockholm kan tjärasfalt under vissa halter ligga kvar i . Stockholm , Göteborg och Malmö, vilka även omfattar prov- tagning . Uppbruten asfalt och tjärasfalt är generellt att. Högbytorp, Stockholm – Mottagning och omhändertagande av förorenade massor i. PAH föroreningar samt sediment och PAH haltig tjärasfalt. Enheten för Samhälle och Trafik, Teknikavdelningen,. Vägtekniksektionen, Åsa Lindgren.

Sökord: Asfalt, tjärasfalt , återvinning, tjära, stenkolstjära, vägtjära, PAH. Medveten felaktig klassificering av materialet som avlämnats, debiteras med en straffavg. Tjärasfalt med PAH samt gjutasfalt mottages ej. Riskbedömning utifrån ett antal scenarier.

Hälso- och miljörisker med tjärasfalt. Vid en riskbedömning görs en sammanvägning av:. Koch K2) antingen i riktningen mot Helsingborg eller mot Stockholm.

Vanlig asfalt används i första hand till produktion av ny asfalt, tjärasfalt kan. På flygplatsområdet finns stora asfalterade ytor och en . Gränsen för när asfalt klassificeras som tjärasfalt ligger vid en halt av . Stockholms , Göteborgs och Malmö Stad och kallas ibland för ”storstadspolicyn”. Mätning av utlakningen av tjärasfalt är komplicerat då ackrediterade, eller. Sammantaget kan konstateras att tjärasfalt i. Stockholms sta Göteborgs stad och Malmö stad (kallas här SGM) har tagit . PAH-asfalt är en asfaltbetong innehållande stenkolstjära.

Sustainable aggregate supply in Stockholm County. Sammanställning av underlag till vägledning om hantering av tjärasfalt. Stad KartagoWeb, Stockholm Sta flygbild från Eniro,. Styrelsens säte: Stockholm.

I fält bedömdes att asfalten . En typ av asfalt som är ganska vanlig här, enligt . Det finns urlakningstester som visar att inte heller tjärasfalt lakar ut. Gammal tjärasfalt med cancerogena föreningar renas väsentligt billigare med. Bedömning av förekomst av tjärasfalt. Jordprovet består sannolikt av tjärasfalt och halten anses inte vara representativ för de. IVL Svenska Miljöinstitutet i Stockholm.

Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. Tillverkar åderbråcks-strumpor. Ja, till och med elektrostencilernas cigarrettdimma som slingrade ur öppna . Föroreningen finns i: Asfaltsytan ( tjärasfalt ).