Sota själv kurs

Nedan hittar du information om du vill sota själv på den egna fastigheten. Ett intyg från en genomgången kurs är exempel på hur kunskapen kan styrkas. Sotarkursen vänder sig till dig som har en egen villa eller sommarstuga.

Lagen ger dig rätt att själv vara sotare i ditt eget hus efter dispens från . Gå en kurs i att sota hos Studiefrämjandet i Östersund.

Kursen vänder sig till dig som vill sota din egen anläggning. Som enskild ägare av en fastighet kan du nu få sota själv. Du behöver för att få tillstånd i din kommun kunna påvisa att du har erforderliga kunskaper. För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har.

Steg Skaffa kompetens genom en kurs för egensotning. Bifoga kursintyg) Steg Nu kan Du sota själv efter de frister Du tilldelats. Har du gått en sota självkurs reflektioner och kostnader?

Om du vill sota din fastighet själv kan du ansöka om dispens.

Hos oss kan du gå en kurs i egensotning som täcker in de teoretiska kunskaperna. Du som vill ha behörighet för att kunna sota själv. Du som ska sota själv ska vara bosatt i fastigheten och det gäller även fritidshus.

SRV (Statens räddningsverk) och Sveriges . Den händige har möjlighet att ta hand om sin sotning på sitt småhus och. Kommunen ställer krav på att egensotaren måste genomgå en kurs , . Rengöring (sotning) utförs normalt av den av kommunen. Den som vill ansöka om att få sota själv ska fylla i en särskild blankett som du hittar . Brandskyddsföreningens kurs i egensotning eller motsvarande.

Räddningstjänsterna i Kalmar län har gemensamt tagit fram riktlinjer för medgivande att sota själv. Dessa innebär att en fastighetsägare får . Du får sota din fastighet själv om sotningen blir utförd på ett från brandsynpunkt betryggande sätt. Då måste du gå en kurs samt söka dispens för detta. Möjlighet för fastighetsägare att sota själv. En förutsättning för att man skall få sota själv , är att sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande.

Du som fastighetsägare och som själv vill sota eller låta någon göra det måste ansöka om det hos räddningstjänsten. Ansökningblanketten finner du längst ner.

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor ger kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägare själv sota eller överlåta åt någon annan än .