Ströläkt cc

Ströläkt monteras i takets lutningsriktning med ≤ 6mm centrumavstån vid gavel ≤ 1mm från vindskiva. Den nedersta bärläkten monteras på högkant. Rekommenderat max avstånd för strökläkt är 6mm cc (centrum till centrum).

Håller på med en friggebod 3xm. Har satt takstolarna cc 900. Avstånd mellan ströläkt då takstolar är cc100?

Prova att nockpannan täcker översta pannradens spikhål. Nedersta bärläkt max cc 6mm. Börja med att riva bort det gamla taket, takpannor, bärläkt och ströläkt bör. Ströläkt kan användas för luftning och underlag vid taktäckning.

Alternativt kan av Boverket godkänd vattenavledande undertäckning användas. Bärläkt skall vara min 25xmm vid cc 6mm. Material: Takplåt, Virke till bärläkt, minst 45×mm, hyvlat eller 50×mm sågat, Extra ströläkt , ev.

Självborrande skruv med hylsor, Spik, . Därefter skruvas lättreglarna fast i stommen med cc 1cm.

En ströläkt över varje takstol och en läkt emellan. Kontrollera att nedersta pannraden stämmer i förhållande till hängrännan. Virke till ströläkt , 25×mm, Virke till bärläkt, 25×mm, Virke till nockbräda, mm tjock, List till ventilerad nock, 12×mm, Förzinkad trådspik, Takpannor, . Befintliga takpannor, bärläkt, ströläkt , nockbräda, underlagspapp, huvar, vindskivor, plåtar, etc. Isocell OMEGA Mono 2SK Duo 5. Glesbrädning x 1cc 150. Spika sedan bärläkten horisontellt och . Kertopuu balkar x 4cc 900.

Tvärskarvar kan antingen fixeras med hjälp av dubbel ströläkt eller med dubbelhäftande tejp. Montera ströläkt och bärläkt. Vid renovering ska rötangripet eller på annat sätt skadat underlagstak bytas ut och eventuella ojämnheter riktas upp vid montering. Utsida med ströläkt 34xmm för luftning.

Vid nybyggnation ska undertaket vara helt färdigt. Ev fotplåtar, rännkrokar och dyligt ska vara monte-. Pappen läggs i takets längdriktning. Första våden läggs längs takfoten och därefter våd för våd upp mot taknocken. Använd antingen dubbel ströläkt eller godkänt skarvklister för takpapp för bästa täthet vid skarven.

Exklusiv kan läggas på de flesta typer av tak. Lutningen skall vara minst 14°.

Täckning vid taklutningar över 20° kan utföras med ofalsat och falsat taktegel . Vid montage av en kombihuv är det mellan hål cc 2mm.